KONTAKTIRAJTE NAS

Opći uvjeti korištenja stranice

Molimo Vas da se prije početka korištenja Internet stranica www.viatordrive.hr (pružatelj usluga društvo VIATOR d.o.o. za trgovinu i usluge, Split (Grad Split), Kralja Držislava 6, OIB: 64731717121, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 060215982 (“VIATOR d.o.o.”) upoznate s ovim Općim uvjetima korištenja Internet stranica. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uvjete korištenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: gdpr@viatordrive.hr.

Prihvaćanje Općih uvjeta

Pristupanjem stranicama ili korištenjem bilo kojeg dijela njihovog sadržaja ili usluga, prihvaćate ove Opće uvjete korištenja Internet stranica www.viatordrive.hr korištenja predmetnih stranica i usluga koje se putem njega pružaju. Ukoliko se ne slažete s navedenim molimo vas da dalje ne koristite stranice i usluge koje se putem njih pružaju.

Promjene Općih uvjeta i stranica

VIATOR d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ove Opće uvjete, te takve promjene stupaju na snagu danom objave na stranicama. Nastavljanjem pristupa stranicama ili nastavljanjem korištenja bilo kojeg dijela njihovog sadržaja ili usluga smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. VIATOR d.o.o. Vam savjetuje da periodično provjeravate ove Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.

VIATOR d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i stranice, odnosno bilo koji njegov dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje stranicama.

Vaša je dužnost i obveza da koristite stranice u skladu sa pozitivnim propisima, te općim moralnim i etičkim načelima. VIATOR d.o.o. ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja stranica kako bi osigurao poštivanje ovih Općih uvjeta i pozitivnih propisa.

Korištenje web stranice

Korištenjem web stranice www.viatordrive.hr prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korištenjem na stranicama.

Obvezujete se da se nećete koristiti stranicama, odnosno njihovim sadržajem i uslugama kako bi:
– se predstavljali u cilju svoje promocije;
– naštetili, zastrašivali ili prijetili trećim osobama, odnosno širili govor mržnje;
– poticali, pogodovali poticanju i širili mržnju ili diskriminaciju na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije, te antisemitizam i ksenofobiju, ideje fašističkih, nacionalističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima:
– objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji je u suprotnosti s pozitivnim propisima, zatim sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, rasistički, šovinistički, pornografski, koji predstavlja govor mržnje ili je na bilo koji drugi način neprikladan;
– maltretirali, ugrožavali, vrijeđali, prijetili, obmanjivali treće osobe ili na bilo koji način ugrožavali njihova prava;
– objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali informacije za koje znate ili morate znati da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima i/ili stranicama;
– obavljali bilo koju nezakonitu ili neovlaštenu radnju;
– prenosili ili distribuirali bilo kakav nelegalan sadržaj;
– objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali osobne podatke trećih osoba;
– objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji sadrži viruse ili sličan maliciozan software ili druge programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme;
– reklamirali ili tražili od bilo kojeg drugog korisnika da kupi ili proda bilo kakav proizvod i/ili uslugu, koristili informacije dobivene iz sadržaja na stranicama za kontaktiranje drugih korisnika u svrhu reklamiranja, predstavljanja ili prodaje proizvoda bez njegovog dopuštenja te objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali neželjene sadržaje korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja;
– provodili bilo kakve piramidalne sheme, lančana pisma, junk mail, spam ili bilo koji drugi oblik višestrukog slanja komercijalnog ili drugog sadržaja;
– objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj zaštićen autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba;
– sugerirali Vašu povezanost sa stranicama;
– kršili bilo koji pozitivan propis.

Obvezujete se poštivati upozorenja i upute administratora i/ili moderatora stranica.

Administratori i moderatori stranica nisu ni u kom pogledu odgovorni za podatke koje korisnici objavljuju. Oni imaju pravo brisati, promijeniti, premjestiti ili izbrisati svaki sadržaj stranica po vlastitom nahođenju i bez prethodne najave.

Svi eventualni sporovi nastali iz međusobnih odnosa korisnika stranica (kako zbog istinitosti podataka o korisniku, sadržaju natječaja i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. VIATOR d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastalu kao posljedica takvih odnosa.

Politika privatnosti

VIATOR d.o.o. poštuje privatnost posjetitelja na naše web stranice i prikupljat će samo osobne podatke koji su navedeni u Općim uvjetima za zaštitu osobnih podataka, a kojima možete pristupiti na ovom linku.

Sigurnost podataka

Radi sigurnosti podataka na web stranici www.viator-auto.hr te kako bismo osigurali da sadržaji, funkcionalnosti i usluge web stranice www.viatordrive.hr budu pristupačni svim korisnicima, ovaj računalni sustav koristi programe koji prate posjete na mreži te prepoznaje neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na web stranici www.viatordrive.hr strogo su zabranjeni.

Kolačići – Cookies

Pridržavamo pravo koristiti cookije na web stranici www.viatordrive.hr.

Što su cookiji? Cookiji predstavljaju skup podataka koji služe kao vaš anonimni individualni identifikator, na način da ga pojedina stranica web stranice www.viatordrive.hr koju posjećujete šalje vašem pregledniku.

Svrha cookija. Kada pristupite pojedinoj stranici www.viatordrive.hr, šaljemo vam cookije koji se pohranjuju na vašem računalu i služe za bilježenje informacija o vašim prethodnim posjetama (npr. koliko puta ste pristupili web stranici www.viatordrive.hr). To znači da ćemo prilikom svakog sljedećeg pristupa na web stranicu www.viatordrive.hr potražiti vaš cookie kako bismo pročitali u njemu zapisane podatke. Cookie ne sadrži vaše osobne podatke, nego omogućuje brže i učinkovitije aktiviranje informacija, podataka i postavki koje ste već prethodno priopćili prilikom pristupa i korištenja web stranice www.viator-auto.hr. Našim cookijima na vašem računalu ne može pristupiti neka web stranica koja nije dio web stranice www.viatordrive.hr.

Web stranica www.viatordrive.hr prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica i pri tom koristi uslugu treće strane.

Zabrana cookija. Ovlašteni ste zabraniti primanje cookija s web stranice www.viatordrive.hr tako da u izborniku Alati/Opcije (Tools/Options) u svom pregledniku izaberete tu mogućnost.

Sadržaj i usluge

Stranice Vam omogućavaju da koristite različite sadržaje i funkcije. Sadržaje stvara VIATOR d.o.o., naši suradnici i partneri, ali i vi, korisnici.

Objavljivanje vaših sadržaja na stranicama ne znači da isti predstavljaju stavove, mišljenja, odnosno preporuke VIATOR d.o.o., niti da smo s njima suglasni ili da ih podržavamo na bilo koji način.

VIATOR d.o.o. ne odgovara za sadržaje objavljene od strane korisnika, već za sadržaj odgovaraju prvenstveno korisnici koji taj sadržaj objave.

VIATOR d.o.o. ne odgovara za sadržaje partnera i trećih osoba.

Stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze (“linkove”) do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. VIATOR d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. VIATOR d.o.o. se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s VIATOR d.o.o. samo zbog postojanja veze s web stranicom.

VIATOR d.o.o. do najveće mjere dopuštene pozitivnim propisima ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana Vama ili drugim korisnicima u svezi s korištenjem ili pouzdavanjem u bilo koji sadržaj objavljen na stranicama.

Sve objave, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimke i drugi materijali (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljeni na stranicama, preneseni preko stranica ili linkani sa stranica isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. VIATOR d.o.o. ne daje nikakva jamstva glede točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja.

U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema VIATOR d.o.o., a po bilo kojoj osnovi vezanom uz sadržaj koji ste dostavili, obvezujete se preuzeti cjelokupnu odgovornost za takvu štetu te poduzeti sve radnje kako bi otklonili takvu odgovornost od VIATOR d.o.o., te nadoknaditi VIATOR d.o.o. svu štetu koja joj je nastala temeljem takvih zahtjeva trećih osoba.

VIATOR d.o.o. zadržava pravo na promjenu, privremenu obustavu, odgodu i prestanak prikazivanja ili pružanja bilo kojih sadržaja i usluga u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga. VIATOR d.o.o. također ima pravo ograničiti pristup određenim uslugama, sadržajima i dijelovima istih bez prethodne najave.

Pravila zaštite osobnih podataka drugih web stranica/trećih osoba trećih strana

Na web stranici www.viatordrive.hr postoje linkovi na druge web stranice ili portale. Pravila o zaštiti osobnih podataka na tim portalima mogu biti drugačija od pravila web stranice www.viatordrive.hr. Također, na web stranici www.viatordrive.hr mogu biti ponuđene različite nagradne promocije proizvoda ili usluga koje provode partneri VIATOR d.o.o., odnosno poduzetnici oglašivači. Takve treće strane mogu za svoje potrebe tražiti određene osobne podatke. U tom slučaju, kada se osobni podatci šalju neposredno tim trećim stranama ili na stranice drugih portala, ne primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja web stranice www.viatordrive.hr niti odredbe ovih Pravila zaštite privatnosti.

Na web stranici www.viatordrive.hr mogu biti ponuđene značajke društvenih mreža koje omogućavaju dijeljenje osobnih podataka na društvenim mrežama, stoga je potrebno upoznati se sa s pravilima o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuju na stranicama drugog portala ili društvenoj mreži odnosno od strane trećih osoba.

Autorska prava

Svi sadržaji, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na stranicama zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravim intelektualnog vlasništva, te se ne smiju se objavljivati, reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka nositelja odgovarajućeg prava i VIATOR d.o.o.

Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

Urednički sadržaj stranica je vlasništvo VIATOR d.o.o.

Korištenjem stranica daje Vam se ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja stranica na način da se iste pregledavate za osobne svrhe i to uz poštivanje sljedećih uvjeta:
– Sadržaje i usluge korisnik koristi na vlastitu odgovornost;
– Korisnik smije koristiti sadržaje i usluge jedino uz poštivanje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva njihovih nositelja i VIATOR d.o.o.;
– Korisnik ne smije činiti nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama bez prethodnog izričitog pisanog pristanka VIATOR d.o.o.;
– Na svim korištenim sadržajima i materijalima, ako priroda stvari to dopušta, moraju biti vidljive napomene o autorskom pravu, zaštitni znak, žig, logo.

Radi izbjegavanja svake dvojbe, VIATOR d.o.o. izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim stranicama.

Objavom Vašeg sadržaja (natječaja, komentara i sl.) na stranicama dajete VIATOR d.o.o. pravo korištenja tog sadržaja vremenski i prostorno neograničeno bez obveze plaćanja bilo kakve naknade. VIATOR d.o.o. ima pravo takav sadržaj objavljivati, reproducirati, distribuirati, modificirati, prilagođavati, prevoditi i na bilo koji drugi način koristiti. Navedeno se ne odnosi na Vaše osobne podatke.

Jamstva korisnika

Prilikom objave ili učitavanja (upload) Vašeg sadržaja na stranice dajete VIATOR d.o.o. u sljedeća jamstva u pogledu takvog sadržaja:
– da je autor navedenog sadržaja odnosno da je od autora ili drugog nositelja autorskog prava ili drugog prava intelektualnog vlasništva ovlašten objavljivati takav sadržaj;
– da je sadržaj u skladu sa svim pozitivnim propisima;
– da objava sadržaja zaštićenih autorskim pravom ili drugim pravom intelektualnog vlasništva u bilo kojem obliku neće ni na koji način vrijeđati prava trećih osoba, uključujući osobito autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva, ugled, čast i dostojanstvo, pravo na privatnost te druga prava trećih osoba;
– da korištenje tih sadržaja na stranicama neće prouzročiti štetu, materijalnu ili nematerijalnu, VIATOR d.o.o., drugim korisnicima ili trećim osobama
– da su sadržaji prema vašem najboljem znanju potpuni, istiniti i točni.

Ovime pristajete da ćete sve eventualne zahtjeve za naknadu štete, koji budu postavljeni prema VIATOR d.o.o. zbog vaše povrede ovih Općih uvjeta uključujući i gore navedena jamstava preuzeti na sebe, te da ćete VIATOR d.o.o. i drugim oštećenim korisnicima i trećim osobama nadoknaditi svu štetu i troškove nastale zbog povrede navedenog.

Odgovornost

VIATOR d.o.o. ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu stranica.

Stranice koristite isključivo na vašu vlastitu odgovornost. VIATOR d.o.o. kao niti jedna treća osoba povezana sa njome, ne jamče ni na koji način da upotreba stranica neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Prihvaćate da pristup ovoj internetskoj stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran VIATOR d.o.o.

Upoznati ste i suglasni ste s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju navedene, a s time i do privremenog prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan naše kontrole pa iz toga razloga VIATOR d.o.o. ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme korištenja i pružanja usluga. VIATOR d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ove internetske stranice.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Molimo Vas da pročitate Opće uvjete o zaštiti osobnih podataka, a koje možete pročitati na ovom linku.

Opće odredbe

Na odnos između Vas i VIATOR d.o.o. primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.